Obowiązkiem firmy jest stworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników, jak również zapewnienie wstępnego i okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, jeśli nie skończył kursu BHP. Powinno ono odbywać się w godzinach wykonywania obowiązków oraz na koszt pracodawcy. Jak wygląda szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Kursy BHP

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne (te z kolei dalej na instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz okresowe. 

Wstępny instruktaż dla nowych pracowników ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi normami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pracy. Osobą udzielającą tego typu wskazówek może być pracownik działu BHP w Twojej firmie, który został odpowiednio przeszkolony w zakresie udzielania takich lekcji lub wynajęta osoba z zewnątrz.

Instruktaż stanowiskowy to proces, w którym uczestnicy szkolenia zapoznają się z czynnikami i zagrożeniami występującymi na ich stanowisku pracy oraz sposobami ochrony przed nimi, np. poprzez noszenie ubioru ochronnego.

To szkolenie przeprowadza osoba wyznaczona przez pracodawcę lub pracodawca, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje. 

Szkolenie okresowe BHP powinno być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Okresowe aktualizacje umożliwiają gromadzenie wiedzy i utrwalanie umiejętności, dzięki czemu pracodawcy i pracownicy mogą być na bieżąco ze wszystkimi swoimi obowiązkami prawnymi w zakresie utrzymywania bezpiecznych miejsc pracy.

Jak wygląda szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych? Czy są one konieczne? 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych miały szeroki zakres. Wiedza na temat najnowszych przepisów prawa pracy jest niezbędna dla każdego, kto pracuje w biurze. Ważne jest również, aby wiedzieć, jak zachować się podczas bezpiecznego korzystania ze sprzętu i jakie są zasady ergonomii. Oczywiście przekazywana jest również wiedza na temat pomocy przedlekarskiej.

Pracownicy pracujący w środowisku administracyjno-biurowym podlegają nowym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzednio byli oni zobowiązani do okresowych szkoleń raz na sześć lat, jednak aktualnie dotyczy to tylko tych pracowników, którzy pracują w miejscu o podwyższonym (wyższym niż trzeci) stopniu ryzyka.

Jeśli kategoria ryzyka pracodawcy zmieni się i stanie się wyższa niż trzecia, wówczas będzie on musiał zapewnić okresowe szkolenia dla swoich pracowników administracyjno-biurowych. Mają sześć miesięcy od ustalenia tej zmiany na zorganizowanie nowego harmonogramu kursów. 

Szkolenia BHP są niezbędne, aby pracownik mógł rozpocząć pracę na danym stanowisku. Kursy wstępne musi przejść każdy. Do tej pory pracownicy administracyjno-biurowi musieli je powtarzać po 6 latach pracy. Jednak od 2019 roku dotyczy to tylko tych pracowników, którzy pracują w firmie cechującej się wysokim stopniem ryzyka.