Według polskiego prawa każdy pracodawca ma pewne obowiązki związane z zadbaniem o bezpieczeństwo swoich pracowników. By im sprostać, realizuje się szkolenia BHP w Krakowie, a także wszystkich dużych i mniejszych miastach. Polskie prawo przewiduje, że szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przeprowadzone dla każdego stanowiska, niezależnie od tego, jaki ma ono charakter. Nie dotyczy to więc jedynie stanowisk pracy o podwyższonym ryzyku, ale także zwykłej pracy biurowej.

Szkolenia BHP – na co pracodawca musi zwrócić uwagę?

Organizując szkolenia BHP w Krakowie najlepiej zlecić to wyspecjalizowanym firmom, które zatrudniają osoby z wykształceniem kierunkowym związanym z BHP. Realizując takie szkolenia, pracodawca oraz zatrudniona firma musi zwrócić uwagę na kilka aspektów. W pierwszej kolejności każdy pracownik musi przejść wstępne szkolenie BHP. Polega ono na zaznajomieniu pracownika z ogólnymi zasadami, których trzeba przestrzegać w miejscu pracy. Takie szkolenie zawiera między innymi bloki z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także podstaw bezpiecznego funkcjonowania w miejscu pracy.

Szkolenie stanowiskowe BHP – na czym polega?

Kolejnym etapem jest kompleksowy instruktaż stanowiskowy. Jest to szkolenie związane z konkretnym stanowiskiem pracy, które musi być dopasowane do danego zakładu. Na takim szkoleniu przedstawiane są wszystkie aspekty związane z zachowaniem bezpieczeństwa podczas obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych na danym stanowisku. Ponadto zawiera ono wprowadzenie do zasad ergonomii pracy. Pracownik po szkoleniu stanowiskowym powinien wiedzieć, jak postępować na co dzień wykonując swoje obowiązki, by nie narażać się na niebezpieczeństwo, a także, jak reagować w sytuacji zagrożenia. Na szkoleniu stanowiskowym punktem obowiązkowym jest też zaprezentowanie adekwatnych środków ochrony osobistej oraz nauczenie go, jak z nich korzystać podczas pracy.

Powyższe szkolenia muszą zostać zrealizowane, zanim pracownik zostanie dopuszczony do samodzielnej pracy na stanowisku. Jest to obowiązek wynikający z Kodeksu pracy, a wszelkie zaniechania ze strony pracodawcy w tym zakresie wiążą się z poniesieniem surowych sankcji. 

Szkolenia przeprowadza się w takich obiektach jak:

  • fabryki,
  • biura,
  • obiekty magazynowe,
  • obiekty usługowe i rekreacyjne.

Jak widać, niezależnie od miejsca pracy, szkolenia BHP prowadzi się wszędzie.

Szkolenia BHP w Krakowie – jak je zrealizować?

Nie w każdym zakładzie pracy opłaca się zatrudniać na pełny etat specjalistę od BHP, który będzie prowadził szkolenia wstępne, stanowiskowe i okresowe. Samo szkolenie można wtedy zlecić firmie zewnętrznej, która przyśle szkoleniowca BHP, który będzie prowadził takie szkolenia, gdy zajdzie taka potrzeba. Tak samo można postąpić z przeprowadzeniem audytu w miejscu pracy, gdyż zatrudnianie specjalisty BHP na pełny etat jest obowiązkiem jedynie dla dużych firm.