Wiele osób nie myśli o wartościach rodzinnych, dopóki nie pojawi się kryzys, zmuszający ich do podjęcia decyzji, które mogą być sprzeczne z ich przekonaniami. Chociaż mogli nigdy nie zidentyfikować swoich wartości, nagle zdają sobie sprawę, że coś nie pasuje do tego, w co wierzą. Wtedy ludzie zdają sobie sprawę, jak ważne są wartości rodzinne dla struktury i funkcjonowania ich systemu rodzinnego.

Jak ważne są wartości dla systemu rodzinnego?

Wartości rodzinne są ważne na wielu różnych poziomach struktury rodziny.

Utworzenie Fundacji dla Rodziny

Fundacja wspiera rodzinę. Kiedy pojawiają się kryzysy, rodzina jest w stanie je wytrzymać ze względu na stabilność struktury relacji. Rodziny o określonych wartościach są w stanie mocno trzymać się swoich poglądów pomimo wysiłków innych ludzi, aby przebić się z przeciwstawnymi przekonaniami. Ponadto, gdy członkowie rodziny czują się słabi z powodu wpływu świata zewnętrznego, wiedzą, że mogą wejść do swojej rodziny, aby uzyskać pocieszające połączenie.

Wpływanie na podejmowanie decyzji

Wartości rodzinne wpływają na decyzje, które ludzie podejmują zarówno w obrębie struktury rodziny, jak i poza nią. Podjęcie decyzji w ważnych sprawach może być trudne, a ludzie mogą czuć się bezradni, jeśli nie wiedzą, jak postępować. Dlatego posiadanie solidnych wartości rodzinnych pomaga ludziom podejmować właściwe decyzje życiowe.

Wytyczne dotyczące wychowywania dzieci

Rodzicielstwo może być wyzwaniem, a przy wszystkich wpływach świata może być wręcz przerażające. Wiedza o tym, w co wierzysz jako rodzic i czego chcesz dla swoich dzieci, pomoże ci wychować je na odpowiedzialnych i sumiennych dorosłych.

Ochrona przed wpływami zewnętrznymi

Presja rówieśników może mieć znaczący wpływ zarówno na młodzież, jak i na dorosłych. Kiedy ludzie próbują nakłonić innych do zrobienia rzeczy, które nie są moralnie poprawne, starają się zgłębić ustalone wartości rodzinne. Oznacza to, że jeśli ktoś ma silne poczucie tego, co jest dobre, a co złe ze względu na wartości, z którymi się wychował, jest mniej prawdopodobne, że stanie się ofiarą dewiacyjnych wpływów.

Nadanie znaczenia rodzinie

Co znaczy dla Ciebie rodzina? Kiedy ludzie myślą o definicji rodziny, zwykle mówią coś o poczuciu więzi, ponieważ mają te same poglądy na świat. Podczas gdy niektórzy członkowie rodziny mogą różnić się poglądami na niektóre tematy, większość członków rodziny zachowuje największe, najbardziej wpływowe przekonania w stanie nienaruszonym.

Pomoc w prowadzeniu ludzi w związkach

Ludzie zwykle odnoszą się do innych, którzy podzielają te same wartości co oni, ponieważ są ze sobą bardziej zgodni. Jednak aby znaleźć kompatybilność, musisz wiedzieć, w co wierzysz, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę, szukając partnera lub przyjaciela. Rodziny o silnych wartościach są w stanie szybko zidentyfikować te wartości u innych, co następnie tworzy nowe pokolenie o podobnych przekonaniach.

Wartości rodzinne sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś

Kiedy opisujesz siebie, czy kiedykolwiek mówisz ludziom, w co wierzysz? Czy mówisz o swoich cechach osobowości i co wpływa na podejmowane przez Ciebie decyzje? Jest prawdopodobne, że robisz to w taki czy inny sposób, a wynika to z listy wartości zaszczepionych w tobie przez rodzinę.