Słowo zdrowie odnosi się do stanu pełnego dobrego samopoczucia emocjonalnego i fizycznego. Opieka zdrowotna ma na celu pomóc ludziom utrzymać ten optymalny stan zdrowia.

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), koszty opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych wyniosły w 2017 roku 3,5 biliona dolarów.

Jednak pomimo tych wydatków ludzie w USA mają mniejszą średnią długość życia niż ludzie w innych krajach rozwiniętych. Wynika to z różnych czynników, w tym dostępu do opieki zdrowotnej i wyboru stylu życia.

Dobre zdrowie ma kluczowe znaczenie dla radzenia sobie ze stresem i dłuższego, bardziej aktywnego życia. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest dobre zdrowie, jakie rodzaje zdrowia należy wziąć pod uwagę oraz jak zachować dobre zdrowie.

Co to jest zdrowie?

W 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała zdrowie frazą, którą współczesne władze wciąż stosują.

„Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”.

W 1986 roku WHO poczyniła dalsze wyjaśnienia:

„Sposób życia codziennego, a nie cel życia. Zdrowie to pozytywna koncepcja podkreślająca zasoby społeczne i osobiste, a także możliwości fizyczne ”.

Oznacza to, że zdrowie jest zasobem wspierającym funkcję jednostki w szerszym społeczeństwie, a nie celem samym w sobie. Zdrowy styl życia zapewnia środki do pełnego życia z sensem i celem.

W 2009 roku naukowcy publikujący w The Lancet zdefiniowali zdrowie jako zdolność organizmu do przystosowania się do nowych zagrożeń i chorób.

Opierają tę definicję na założeniu, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci współczesna nauka poczyniła znaczące postępy w świadomości chorób, rozumiejąc ich działanie, odkrywając nowe sposoby ich spowolnienia lub zatrzymania oraz uznając, że brak patologii może nie być możliwy .

Rodzaje

Zdrowie psychiczne i fizyczne to prawdopodobnie dwa najczęściej omawiane rodzaje zdrowia.

Zdrowie duchowe, emocjonalne i finansowe również wpływają na ogólny stan zdrowia. Eksperci medyczni powiązali to z niższym poziomem stresu i poprawą samopoczucia psychicznego i fizycznego.

Na przykład osoby o lepszej kondycji finansowej mogą mniej martwić się o finanse i mieć środki na częstsze kupowanie świeżej żywności. Osoby o dobrym zdrowiu duchowym mogą odczuwać spokój i cel, które napędzają dobre zdrowie psychiczne.

Zdrowie fizyczne

U osoby o dobrym zdrowiu fizycznym funkcje organizmu i procesy przebiegają prawdopodobnie na najwyższym poziomie.

Wynika to nie tylko z braku choroby. Regularne ćwiczenia, zrównoważone odżywianie i odpowiedni odpoczynek przyczyniają się do dobrego zdrowia. W razie potrzeby ludzie otrzymują pomoc lekarską w celu utrzymania równowagi.

Dobre samopoczucie fizyczne obejmuje prowadzenie zdrowego stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka choroby. Na przykład utrzymanie sprawności fizycznej może chronić i rozwijać wytrzymałość układu oddechowego i serca, siłę mięśni, elastyczność i budowę ciała.

Dbanie o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie wiąże się również z ograniczeniem ryzyka urazów lub problemów zdrowotnych, takich jak:

  • minimalizowanie zagrożeń w miejscu pracy
  • stosowanie antykoncepcji podczas seksu
  • praktykowanie skutecznej higieny
  • unikanie palenia tytoniu, alkoholu lub narkotyków
  • przyjmowanie zalecanych szczepionek na określony stan lub podczas podróży

Dobry stan zdrowia fizycznego może współdziałać ze zdrowiem psychicznym, aby poprawić ogólną jakość życia danej osoby.

Na przykład choroby psychiczne, takie jak depresja, mogą zwiększać ryzyko zaburzeń związanych z używaniem narkotyków, zgodnie z badaniem z 2008 roku. Może to niekorzystnie wpłynąć na zdrowie fizyczne.

Zdrowie psychiczne

Według Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych zdrowie psychiczne odnosi się do emocjonalnego, społecznego i psychologicznego samopoczucia danej osoby. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne jako część pełnego, aktywnego stylu życia.

Trudniej jest zdefiniować zdrowie psychiczne niż zdrowie fizyczne, ponieważ wiele diagnoz psychologicznych zależy od indywidualnego postrzegania własnych doświadczeń.

Jednak dzięki ulepszeniu testów lekarze są teraz w stanie zidentyfikować pewne fizyczne objawy niektórych rodzajów chorób psychicznych w tomografii komputerowej i testach genetycznych.

Dobry stan zdrowia psychicznego można podzielić nie tylko na brak depresji, lęku czy innego zaburzenia. Zależy to również od zdolności danej osoby do:

  • radości z życia
  • odbijania się po trudnych doświadczeniach i dostosowania do przeciwności
  • równoważenia różnych elementów życia, takich jak rodzina i finanse
  • poczucia bezpieczeństwa
  • osiągania pełni swojego potencjału

Zdrowie fizyczne i psychiczne mają silne powiązania. Na przykład, jeśli choroba przewlekła wpływa na zdolność danej osoby do wykonywania jej zwykłych zadań, może prowadzić do depresji i stresu. Te odczucia mogą wynikać z problemów finansowych lub problemów z poruszaniem się.

Choroba psychiczna, taka jak depresja lub anoreksja, może wpływać na masę ciała i ogólne funkcjonowanie.

Ważne jest, aby traktować „zdrowie” jako całość, a nie jako szereg oddzielnych czynników. Wszystkie rodzaje zdrowia są ze sobą powiązane, a ludzie powinni dążyć do ogólnego dobrego samopoczucia i równowagi jako kluczy do dobrego zdrowia.